De Diken, Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek
  Zoeken   >>
webmail
magister
intranet
Profijt
ZIEN!VO
JIJ!
De Diken, Ruimte voor meer
MR
 

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden van de Diken. 

 De MR heeft weer vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  Deze medezeggenschapsraad adviseert en beslist mee op onderwijs- en organisatie niveau.

 

De stukken die besproken worden tijdens de MR vergaderingen zijn beschikbaar voor inzage. Dit is mogelijk bij de administratie op de ‘De Diken’. In overleg kunt u daar in de daarvoor bestemde mappen de notulen en andere besluitvorming terugvinden. Deze bescheiden dienen echter wel op school te blijven, dus kunt u voor een afspraak bellen op het schoolnummer dat elders op deze site vermeld staat.