De Diken, Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek
  Zoeken   >>
webmail
magister
intranet
Profijt
ZIEN!VO
JIJ!
De Diken, Ruimte voor meer
MR
 

Samenstelling van de Medezeggenschapsraden bestaat uit ouders en personeelsleden van de Zuiderpoort en de  Praktijkschool. Van beide scholen zitten er ouders en personeelsleden in de eigen MR, in totaal 9 leden. Vanuit de samenwerkingsconstructie worden de vergaderingen ook samen georganiseerd. De MR-en hebben weer vertegenwoordigers in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR) van onderwijsvereniging CVO Zuid west Fryslân en Odyssee. Deze medezeggenschapsraden adviseren en beslissen mee op onderwijs- en organisatie niveau.

 

De stukken die besproken worden tijdens de MR vergaderingen zijn beschikbaar voor inzage. Dit is mogelijk bij de administratie op de ‘De Diken’. In overleg kunt u daar in de daarvoor bestemde mappen de notulen en andere besluitvorming terugvinden. Deze bescheiden dienen echter wel op school te blijven, dus kunt u voor een afspraak bellen op het schoolnummer dat elders op deze site vermeld staat.