De Diken, Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek
  Zoeken   >>
webmail
magister
intranet
Profijt
ZIEN!VO
JIJ!
De Diken, Ruimte voor meer
Identiteit Pro Sneek
 
De Praktijkschool is een openbare school voor voortgezet onderwijs en maakt deel uit van Odyssee Sneek.
Openbaar praktijkonderwijs wil zeggen, dat alle leerlingen die deze vorm van onderwijs nodig hebben, bij ons welkom zijn, ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging.
In ieder eerste lesuur, het coachuur, zitten de leerlingen van de openbare Praktijkschool bij elkaar in een coachgroep.
Een coachgroep bestaat uit maximaal 15 leerlingen (homogeen per leerjaar).
www.prosneek.nl